Kommenteeri

Globaalne Eesti aitaks meil suuremaks saada

Otsime Eestile uusi väljakutseid, mis aitaksid meil kriisimärke näitavas maailmas siiski majandust kasvatada, elujärge parandada ja Eestil igas mõttes maailmas suuremaks saada. Nende leidmisel ja rakendamisel saaks oluliselt kaasa aidata GLOBAALNE EESTI. 

See on Eesti võrgustik maailmas, mis võiks koondada enda alla nii riiklikud institutsioonid, e-residentsuse, diplomaatilised esindused, eestlastega seotud ettevõtted ja kõik vabatahtlikud igas maailma nurgas, kes täna pole Eesti riigi poolt kuidagi kaasatud.

Kuidas leida maailmas üles teine eestlane, eestlastega seotud ettevõte, toode, teenus, algatus või üritus? Kuidas saaks Eesti olla piisavalt hästi esindatud ja dünaamiline väljaspool riigi füüsilisi piire? Kuidas liita eestlaste ja meie sõprade kogukonnad üle maailma valdkondadeüleselt, kogukondi ja huvigruppe kaasates?

Kas poleks lahe maailma serval uidates, kus pole teadaolevat Eesti kogukonda - näiteks kuskil kõrbes, avada globaalse Eesti äpp ja leida teine eestlane või tema ettevõte, vahetada mõtteid beduiinitelgis ja jagada hüva nõu selle piirkonna kohta?

Või siis otsib Eesti ettevõte näiteks uut turgu Jaapanis või Argentiinas, aga ei leia inimesi, kes aitaksid kultuuri- ja keelebarjääre ületada ja pakuksid tõlketeenuseid või kontakte, et seal oma toodetele turgu leida. Miks ei võiks selles kaasa aidata eestlaste globaalne võrgustik ehk GLOBAALNE EESTI?

Ühendame eestlased üle maailma

Täna elab ja toimetab maailmas igapäevaselt pea 200 000 valdavalt aktiivselt kaasamata Eesti kodanikku. Selle elavaks tõestuseks on väljaspool Eestit elavate kodanike äärmiselt madal valimisaktiivsus. Suuremad Eesti kogukonnad maailmas on küll aktiivsed lokaalsel tasandil, aga nende side teiste kogukondade ja Eesti riigiga on enamasti nõrk. Eesti pole piisavalt väärtustanud oma diasporaa potentsiaali maailmas.

Üle 80 tuhande inimese saavad valimiskomisjoni andmetel tänavu laias ilmas valida, aga nende arv oleks kindlasti suurem, kui me teeme ometi lõpu sünnijärgsete Eesti kodanike topeltkodakondsuse keelamisele.

Jättes kõrvale sotsiaalvõrgustikud, siis täna puudub paraku koostööks vajalik ühine virtuaalne kohtumispaik, mis ühendaks eestlasi maailmas ja aitaks Eestil kasvada. Kas poleks mõistlik kaasata kogu ilmas elav eestlaskond, teha koostööd ja anda uus tõuge Eesti e-kuvandile maailmas.

Enne taasiseseisvumist olid Eesti kogukonnad maailmas aastakümneid aktiivsed, aidates oma tegevusega kaasa okupatsiooni lõpetamisele. Nüüd vaaguvad paljud Eesti majad hinge või on juba kinni pandud.

Maailmaeestlased ootavad uut väljakutset, kuidas end uhkelt ja hästi eestlasena tunda ja Eesti edule kaasa aidata, miks mitte ka ise sellest võites. Kuidas seda teha?

Inimkapital
Eesti kaitsevõime põhineb täna kahel sambal. Kaitseväel ja vabatahtlikkuse alusel toimival Kaitseliidul. Mõlemal on olulised funktsioonid meie kaitsevõimes ja heidutuses. Eesti välisesindamine on täna paraku ainult diplomaatide õlgadel.

Teen ettepanek luua Eesti ametlike diplomaatiliste esinduste kõrvale Eesti hea tahte saadikute võrgustik, mis toimiks vabatahtlikkuse alusel analoogiliselt Kaitseliiduga. Hea tahte saadikute aunimetusega kaasnevad ka statuut, kohustused ja vastustus. Nad tegutseksid maailma eri riikides vabatahtlike kultuuri- ja majandusesindajatena ja aitaksid oma isiklike lokaalsete võrgustigega Eesti edule kaasa.


Eestil on küll täna aukonsulid, aga nad ei ole enamasti Eesti riigi kodanikud ja ei tunne Eestit nii hästi, kui meie enda kodanikud maailmas. Aukonsulid aitavad küll kaasa konsulaarküsimustes, aga neil pole mingit kohtustust Eesti edu eest võidelda.

Hea tahte saadikuid nimetaks ametisse Eesti riigi poolt selleks asutatud institutsioon. See toimiks paralleelselt meie riiklike välisesindustega, olles neile toeks ja täienduseks. Me ei jaksa kõikjale saatkondi ehitada ja mehitada, aga aktiivseid Eesti kodanikke elab paljudes riikides, kes sooviksid õla alla panna. Nad oleksid rahvadiplomaadid, kes riigi ametlike esinduste tööle kaasa aitavad. Loomulikult ei saaks neile delegeerida riikidevaheliste suhete koordineerimist. See oleks diplomaatide rida. Aga kultuuri ja majanduse vallas võiks neist märkimisväärset kasu olla.  

Paljudes maailma riikides on selleks omaette riiklik diasporaa institutsioon ja osades maades lausa minister, kes tegeleb väljaspool riiki elavate kogukondadega. Eestis veel mitte.

Globaalne Eesti avaks meile maailmas uued võimalused ja aitaks oluliselt kaasa välisturgude leidmisel, Eesti ekspordi suurendamisel, Eesti kui turismi sihtkoha turundamisel ja Eestisse välisinvesteeringute toomisel. See võimaldaks aktiivsetel eesti kodanikel maailmas senisest rohkem Eesti edusse panustada, saades sellest ka ise majanduslikku kasu, pakkudes oma tooteid ja teenuseid.

Kui ma oleksin näiteks eestlasest poepidaja turistide mekas Marrakeshis, siis päris kindlasti tooks selles võrgustikus osalemine mulle Marokos uusi kliente. Lisaks oleks tore rääkida eesti keeles kuskil kaugel ilma nurgas ja tunda, et me oleme küll väike rahvas, aga siiski globaalne. Täna ei leia ma kliendina seda eestlasest poepidajat Marrakeshis kuskilt üles.

Selline võrgustik aitaks Eesti firmadel uusi partnereid leida ületades keele- ja kultuuribarjääre. Ühtlasi aitaks see kaasa eestluse säilimisele ja eestlaskonna kasvule meie planeedil. Kui mõtleme numbritele, siis on sisuliselt üks viiendik kogu Eesti Vabariigi sünnijärgsetest kodanikest laias maailmas täna kaasamata. See on tohutu kasutamata inimkapital.

Tehnoloogiline tasand

Vaja oleks sihipärast Eesti eesmärke toetavat lahendust, mis ühilduks olemasolevate riiklike e-struktuuridega, et ühendada eestlased maailmas. Globaalse Eesti värav võiks olla otse Eesti.ee avalehel ja see oleks oluline osa üleilmsest Eesti e-riigist.

Riigil võimaldaks see platvorm pakkuda avalikke teenuseid, mis toetaks eesti keele ja kultuuri säilimist. Näiteks tasuta online eesti keele õpe. Juba edukalt käima läinud e-residentsus võimaldaks Globaalse Eesti platvormi kaudu osa saada Eesti digiteenustest ja looks täiendavaid võimalusi koostööpartneritele sõltumata nende asukohariigist. Igal juhul peaks see olema Eesti e-riigi käepikendus maailmas ja võimalikult kasutajasõbraliku äpina ka nutitelefonides. 

Kasvame koos kasvavate turgudega

Ehk oleme oma mõttelaadis pisut üleliia kinnistumas traditsioonilisele Euroopa turule, milles paraku täna erilisi kasvuvõimalusi näha pole. Seega tuleks meil otsida väljundeid järjest kaugemal kasvavatel turgudel. Nendega koos kasvame ka ise.

Globaalne Eesti on selleks üks võimalik võti. See võti ei peaks ilmtingimata olema Eesti riigiametite käes, kuid riik saaks kindlasti anda omapoolse rahalise ja poliitilise tõuke selle võrgustiku käivitamisele, kasvõi vastava sihtasutuse loomise näol.

Globaalne Eesti annaks ka uue hingamise kõigile Eesti kogukondadele üle maailma ja seoks neid tugevamini kodumaaga. See võrgustik võiks olla teerajajaks ka IT-valdkonnas ja teistele eeskuju näidata, kuidas väike e-riik suudab oma inimesi üle maailma ühe mütsi alla koondada, nende panust väärtustada ja koos suuremaks kasvada.

(Artikkel Ilmus ajalehe Postimees arvamusküljel)


Lisa kommentaar

Email again: